Yến sào hảo hạng » Yến vàng

Yến vàng sơ chế là tổ yến được làm từ tổ yến nguyên, được thu hoạch tại các vùng núi, hang, và nhặt sạch lông. Chim yến tiết nước bọt thành từng sợi tơ gắn vào vách đá dệt thành tổ, có...
Yến vàng sơ chế là tổ yến được làm từ tổ yến nguyên, được thu hoạch tại các vùng núi, hang, và nhặt sạch lông. Chim yến tiết nước bọt thành từng sợi tơ gắn vào vách đá dệt thành tổ, có...