Yến sào hảo hạng » Yến trắng

Là tổ yến đã được rút sạch lông, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng tổ ban đầu. Chim yến tiết nước bọt thành từng sợi tơ gắn vào vách đá dệt thành tổ, có hình dạng như vỏ sò, màu trắng đục....
Tổ yến thô được thu hoạch tại hang động còn lông. Chim yến tiết nước bọt thành từng sợi tơ gắn vào vách đá dệt thành tổ, có hình dạng như vỏ sò, màu trắng đục. Tùy thuộc vào các chất khoáng...
Tổ yến thương sơ chế là tổ yến được làm từ tổ yến nguyên bị vỡ vụn trong quá trình thu hoạch, và được nhặt sạch lông. Chim yến tiết nước bọt thành từng sợi tơ gắn vào vách đá dệt thành...
Tổ yến thô là tổ yến nguyên được lấy từ tổ yến nuôi trong nhà, và chưa qua sơ chế. Chim yến tiết nước bọt thành từng sợi tơ gắn vào vách đá dệt thành tổ, có hình dạng như vỏ sò, màu trắng...
Tổ yến thô là tổ yến nguyên được lấy từ tổ yến nuôi trong nhà, và chưa qua sơ chế. Chim yến tiết nước bọt thành từng sợi tơ gắn vào vách đá dệt thành tổ, có hình dạng như vỏ sò, màu trắng...