Yến sào hảo hạng » Yến hồng

Tổ yến Hồng thường có màu cam nhưng màu sắc có thể thay đổi từ màu vỏ quýt đến màu vàng lòng đỏ trứng gà. Nguồn gốc : Tổ yến được khai thác từ các Nhà yến tại khánh hòa – Nha trang,...
Tổ yến Hồng thường có màu cam nhưng màu sắc có thể thay đổi từ màu vỏ quýt đến màu vàng lòng đỏ trứng gà. Nguồn gốc : Tổ yến được khai thác từ các Nhà yến tại khánh hòa – Nha trang,...